Политика за Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Кой носи отговорност за личните Ви данни?

Българска фирма ЕТ ПИ-МИ-Минка Михайлова е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.

Къде pinokio-bg.com съхранява Вашите данни?

pinokio-bg.com ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас.
pinokio-bg.com няма да продава вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде.
Служителите на Mebelino.bg са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

Кой има достъп до Вашите данни?

Вашите данни може да се споделят в рамките на ЕТ ПИ-МИ-Минка Михайлова.
Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън ЕТ ПИ-МИ-Минка Михайлова. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги.

За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, pinokio-bg.com ще Ви информира дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

Какви са Вашите права?

Право на достъп:
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

e-mail: [email protected]

Право на преносимост:
Когато pinokio-bg.com обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие за общи условия или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, това включва само личните данни, които сте ни предоставили.  Ако нямате профил в pinokio-bg.com Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща след като изпратите запитване за предоставяне на лични данни – [email protected].

Право на коригиране:
pinokio-bg.com дава пълно право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.
Ако имате профил в pinokio-bg.com, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си в раздел Детайни на профила .
Ако нямате профил в pinokio-bg.com Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща след като изпратите запитване за предоставяне на лични данни – [email protected].

Право да бъдеш забравен:
Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от pinokio-bg.com по всяко време, освен в следните ситуации:

– Имате отворена поръчка в pinokio-bg.com, която още не е изпратена или е частично изпратена
– В момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос за поръчка(Подмяна,Проблем,Рекламация)
– Ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата транзакция според счетоводните правила.

Ако желаете да бъдете забравен в pinokio-bg.com, можете да направите искане за право да бъдеш забравен в като изпратите запитване за това – [email protected].

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес.
pinokio-bg.com няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен в следните ситуации:

– Имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена
– В момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос за поръчка(Подмяна,Проблем,Рекламация)
– Имате неуреден дълг към pinokio-bg.com за поръчка, независимо от начина на плащане
– Ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата транзакция според счетоводните правила.

Как можете да приложите Вашите права?

Ние уважаваме неприкосновеността на личния Ви живот във връзка с това ще предприемем необходимите мерки, за да гарантираме защитата на личните Ви данни, поради което имаме служител за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права за личните данни. Винаги можете да се свържете с него на E-mail: [email protected]

Служител по защита на личните данни:
Определихме отговорник по защита на личните данни, за да гарантираме, че Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин. Можете да се свържете с нашия служител по защита на лични данни на E-mail: [email protected]. и да изисквате своите права.

Право на подаване на жалба към надзорен орган:
Ако смятате, че pinokio-bg.com обработва Вашите лични данни по неправилен начин, имате пълното право да се свържете с нас на E-mail: [email protected]. Също така имате право да подадете жалба за неправомерно обработване на личните данни към надзорен орган за защита на личните данни.